ข่าวสารล่าสุด

Monday, April 29, 2019

ใบเบิกเงินสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร) พนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เริ่มใช้แบบฟอร์มนี้ ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป (ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562)

- ใบเบิกเงินสวัสดิการ - ค่ารักษาพยาบาล
- ใบเบิกเงินสวัสดิการ - ค่าการศึกษาบุตร

Print
Author: panumas
0 Comments

Categories: หนังสือเวียนNumber of views: 1020

Tags:

x

วัน เวลาให้บริการ

เคาน์เตอร์รับ-จ่ายเงิน

วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 1 ทั่วไป เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 12.00 - 13.00 น. และ 15.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การติดต่อราชการอื่นๆ

วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

  • เวลา 8.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.