ติดต่อกองคลัง

หน่วยงาน ภายใน โทรศัพท์   โทรสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง 15626 0 2649 5732, 0 2258 3748   0 2260 0244
งานธุรการ 15628 0 2649 5741, 0 2260 3013   0 2260 0244
งานงบประมาณ        
- ประสานมิตร 15601, 15606, 15608 0 2260 3142   0 2260 2140
  15914, 15915      
- องครักษ์ 21018, 21029, 21035      
งานการเงิน        
- เงินเดือน 15648 0 2649 5735    
- บำนาญ, สวัสดิการ 15605 0 2649 5736    
- พนักงานเงินงบประมาณ 15609 0 2649 5734    
- พนักงานเงินรายได้ 15913 0 2649 5734    
- สวัสดิการพนักงาน 15605 0 2649 5734    
- เคาน์เตอร์รับ/จ่ายเงิน 15607 0 2649 5732, 0 2260 3016    
งานบัญชี 15603, 15629 0 2258 4111    
งานพัสดุ 15627, 15057 0 2664 2051, 0 2664 2052    

 

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลติดต่อของคุณ

รายละเอียด

วัน เวลาให้บริการ

เคาน์เตอร์รับ-จ่ายเงิน

วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 1 ทั่วไป เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 12.00 - 13.00 น. และ 15.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การติดต่อราชการอื่นๆ

วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

  • เวลา 8.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.