ติดต่อส่วนการคลัง

หน่วยงาน ภายใน โทรศัพท์   โทรสาร
ผู้อำนวยการส่วนการคลัง 15626 0 2649 5732   0 2260 0244
งานธุรการ 15628, 12692, 12693     0 2260 0244
งานบริหารงบประมาณ        
- ประสานมิตร 15606, 15608, 15914, 15915 0 2260 3142   0 2260 2140
  12683, 12684, 12685, 12686      
- องครักษ์ 21018, 21029, 21035, 21038, 21039      
งานเงินเดือนและค่าจ้าง   0 2260 3013   0 2260 0244
- สัญญายืมเงิน 15604      
- เงินเดือนพนักงาน 12681, 12690      
- เงินเดือนบำนาญ 12688, 12689      
- เงินกู้สวัสดิการ 15913, 12692      
งานการเงิน   0 2260 3013   0 2260 0244
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงาน 15605      
- ค่ารักษาข้าราชการและบำนาญ 15648      
- เคาน์เตอร์รับ/จ่ายเงิน 15607, 15609, 12682, 12691 0 2260 3016    
งานบัญชี 15603, 15629, 12694 - 12700 0 2258 4111   0 2260 2140
งานพัสดุ 15627, 15057, 12701 - 12706 0 2664 2051   0 2664 2054

 

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลติดต่อของคุณ

รายละเอียด

วัน เวลาให้บริการ

เคาน์เตอร์รับ-จ่ายเงิน

วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 1 ทั่วไป เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 12.00 - 13.00 น. และ 15.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การติดต่อราชการอื่นๆ

วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

  • เวลา 8.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.