ข่าวสารล่าสุด


แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย/เงินเพิ่มพิเศษ ของบุคลากร และการจ่ายเงินลูกจ้างรายวันวันตามประกาศฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 31)

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย/เงินเพิ่มพิเศษ ของบุคลากร และการจ่ายเงินลูกจ้างรายวันวันตามประกาศฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 30)

RSS
1345678910Last

วัน เวลาให้บริการ

เคาน์เตอร์รับ-จ่ายเงิน

วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 1 ทั่วไป เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 12.00 - 13.00 น. และ 15.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การติดต่อราชการอื่นๆ

วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

  • เวลา 8.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.