Search
× Search

ประชาสัมพันธ์

ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี ประกาศปิดสถานที่ทำการชั่วคราว

ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี ประกาศปิดสถานที่ทำการชั่วคราว

Author: Nakorn Boriphon/Wednesday, June 26, 2024/Categories: ทั้งหมด / ล่าสุด

ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี ประกาศปิดสถานที่ทำการชั่วคราว เนื่องจากสัมมนาบุคลากรส่วนการคลัง

ปิดที่ทำการวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ อีเมล : fin@g.swu.ac.th

ขออภัยในความไม่สะดกมา ณ ที่นี้

Print

Number of views (23)/Comments (0)

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top